Hållbarhet  - Green Key

Hållbarhet hos Mora Hotell

Mora Hotell & Spa är certifierad enligt Green Key kriterier.

Mora Hotell & Spa vill erbjuda sina gäster en upplevelse där hållbarhet genomsyrar och är en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi åtar oss att förebygga och minska miljöpåverkan från vår verksamhet och jobbar aktivt med ständiga förbättringar gällande vårt hållbarhetsarbete, bl.a. genom att formulera årliga mål. Vi fokuserar på att utbilda och informera både personal och gäster inom miljö och hållbarhet för att nå ökad miljömedvetenhet och engagemang.

green key 2023

Vår största direkta miljöpåverkan kommer från vår förbrukning av resurser såsom energi, vatten och avfall. Vi strävar efter att aktivt minska vår förbrukning av energi och vatten samt jobbar med avfallsminimering och källsortering. Vi använder 100% förnybar el producerad av sol, vind & vatten samt effektiviserande teknik för resurser. Vi mäter och övervakar vår miljöprestanda regelbundet bl.a. genom att mäta vatten-, el- och energiförbrukning.

Vi har även stor indirekt miljöpåverkan i form av de inköpsval vi gör, t.ex. gällande livsmedel och kemikalier. Vi åtar oss att köpa in närproducerade, miljömärkta och säsongsanpassade livsmedel i vår restaurang i största möjliga utsträckning, minimera matsvinn och köpa miljömärkta rengöringsprodukter.

Utöver detta ska vi verka för social hållbarhet i vårt närområde, där lokalt är ett kärnvärde tillsammans med leverantörer för personal och gäster.

Att följa lagar, regler och krav åtar vi oss i och med vårt engagemang i Green Key, vi uppmuntrar andra aktörer och gäster att göra det samma.

Att skapa en hållbar besöksnäring och inspirera andra aktörer, leverantörer, personal samt gäster att engagera sig i miljö & hållbarhetsfrågor är något som Mora Hotell & Spa önskar.

Green key är en internationellt ledande miljömärkning inom turistbranschen.

Green key hjälper oss att arbeta med hållbarhetsfrågor och att minska vår miljöpåverkan med verktyg och utbildning för att certifiera vår verksamhet.

Läs mer om Green Key

Mora den 31/3 2021

Platschef

Petter Lund